iDNA scan

Sinds 2022 is Jolanda gecertificeerd, na haar 2jarige opleiding tot contextueel coach, om de iDNA scan af te nemen!

Deze scan is ontwikkeld om jouw unieke eigenschappen en de unieke combinatie van deze eigenschappen zichtbaar te maken. Hoe bewuster je met deze eigenschappen kunt omgaan, des te meer je in je kracht komt in je relationele netwerk. In deze scan krijg je inzicht in de balans van je relationele netwerk. Door dit inzicht kun je ook voor jezelf bepalen waar je in de komende periode aan zou willen werken en welke relaties in balans zijn. 

Na het gratis kennismakingsgesprek, vul je thuis online de scan in. Ook vraag je zelf vier ‘fans’ om over jou een aantal vragen te beantwoorden. Als de fans en jijzelf de scan hebben ingevuld, bespreekt Jolanda met jou de resultaten en krijg je het rapport mee naar huis. Uit de iDNA scan zullen thema’s naar voren komen die samen met je hulpvraag in het vervolgtraject ‘op de agenda staan’. Na 4 vervolggesprekken wordt geĆ«valueerd of het traject kan worden afgerond of dat nog meer gesprekken zinvol zijn. Jolanda overlegt altijd samen met jou wat nuttig is.