Noord Veluwe

Diverse gemeenten op de Noord Veluwe gunnen pleegouders een netwerk bij hun in de buurt om andere pleegouders te ontmoeten. Jolanda faciliteert deze bijeenkomsten, met als doel dat de pleegoudernetwerken op termijn zelfstandig gaan draaien.

Vanwege de Corona zijn de geplande startbijeenkomsten dit voorjaar geannuleerd. Hieronder volgen de nieuwe startbijeenkomsten. Nadere informatie volgt later.

Nunspeet: De volgende geplande bijeenkomsten zijn 25 jan en 12 april 2020. Afgelopen 21 sept was de aftrap!

Elburg/Oldebroek: voorjaar 2021 start pleegoudernetwerk

Harderwijk: De volgende geplande bijeenkomsten zijn 19 jan en 21 april 2020. Afgelopen 24 sept was de start van het pleegoudercafé.