referaat ‘ben ik in beeld?’

Als afsluiting van de 2-jarige opleiding tot contextueel coach heeft Jolanda in februari 2022 een referaat uitgesproken met als titel ‘ben ik in beeld?’. Over recht doen aan een pleegkind = recht doen aan zijn familie en geschiedenis én rechtdoen aan het pleeggezin.

Een stuk van dit referaat is hier terug te kijken. En Jolanda heeft het referaat uitgewerkt in een document.

Twee pijlers uit dit referaat, de diagonale loyaliteit en de contextueel gezinsbegeleider, deelt Jolanda graag met een groter publiek. Het past bij Jolanda om haar woorden en taal te versterken door gebruik te maken van creatief materiaal. In dit geval heeft ze gekozen voor de ‘gekleurde huisjes’ metafoor.

Jolanda’s ambitie is om op veel meer plekken in Nederland deze contextuele manier van kijken en praten over pleegzorg te introduceren. Ze komt graag op locatie (of online) om een training te geven of presentatie te houden! App of stuur een mail naar info@praktijkverbindjehart.nl om te overleggen wat de mogelijkheden en kosten zijn.