Noord Veluwe

Diverse gemeenten op de Noord Veluwe gunnen pleegouders een netwerk bij hun in de buurt om andere pleegouders te ontmoeten. Jolanda faciliteert deze bijeenkomsten, met als doel dat de pleegoudernetwerken op termijn zelfstandig gaan draaien.

Elburg/Oldebroek: in het voorjaar van 2022 was de startbijeenkomst van dit pleegoudernetwerk.

Nunspeet: September 2020 was de aftrap van dit netwerk. Jolanda heeft een drietal keer deze pleegouderbijeenkomsten voorbereid en begeleid. Een klein groepje pleegouders onderzoekt samen met de gemeente welke behoefte er is onder pleegouders en of een pleegoudernetwerk nuttig is.

Harderwijk: Sept 2020 was de start van het pleegoudercafé. Jolanda heeft een drietal keer het pleegoudercafé in Harderwijk voorbereid en begeleid. Er lijkt op dit moment bij lokale pleegouders niet voldoende animo om dit initiatief voort te zetten.

Facebook
LinkedIn
Instagram