Dronten

In Dronten is een pleegoudernetwerk gestart! Jolanda faciliteerde dit proces. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Dronten, de NVP, Triade Vitrée, Timon en WSG.

Na 1 online bijeenkomst en 3 fysieke bijeenkomsten is er voldoende animo en vertrouwen bij de pleegouders zelf om het netwerk voort te zetten. Jolanda heeft deze bijeenkomst voorbereid en begeleid. Hier kun je lezen hoe dat was.

Facebook
LinkedIn
Instagram